MTK - Międzynarodowe Targi Katowickie - KATOWICE

KATOWICE 2007

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii


Kontakt

Organizatorzy:

 

Biuro:

  • MTK Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.
    ul. Bytkowska 1B, PL 40-955 Katowice
    Tel: +48 (32) 78 99 100
    Fax: +48 (32) 254 02 27
    E-mail: katowice@mtk.katowice.pl
  • NIP 634-013-54-69Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. z siedzibą Katowicach (40-955), ul. Bytkowska 1 B,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049485,
NIP: 634-013-54-69, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł.


 
Organizator imprezy:
Miedzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 1B, PL 40-955 Katowice
tel: +48 32 7899100, fax: +48 32 2540227
info@mtk.katowice.pl