MTK - Międzynarodowe Targi Katowickie - KATOWICE

KATOWICE 2007

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii


Zakres tematyczny


1. GÓRNICTWO
1.01.Urządzenia automatyki oraz elektroniki górniczej.
1.02. Narzędzia górnicze.
1.03. Oferta górniczej myśli naukowo-technicznej i projektowania zakładów przeróbki mechanicznej węgla, know-how.
1.04. Maszyny i urządzenia do robót przygotowawczych i pomocniczych.
1.05. Maszyny i urządzenia do mechanicznej przeróbki węgla.
1.06. Kompleksy ścianowe i obudowy górnicze.
1.07.Kompleksy kombajnowe.
1.08. Maszyny stosowane do eksploatacji węgla brunatnego.
1.09. Maszyny i urządzenia dla kopalnictwa rud.
1.10. Maszyny i urządzenia wiertnicze.
1.11. Pompy, sprężarki i wentylatory.
1.12. Oferta przedsiębiorstw budowlanomontażowych przemysłu węglowego.
1.13. Urządzenia hydrauliczne.
1.14. Urządzenia dźwignicowe.
1.15. Urządzenia pomiarowo-kontrolne.
1.16. Chemiczna obróbka węgla.
1.17. Przenośniki taśmowe, węże, paski klinowe.
1.18. Urządzenia do ochrony środowiska.
1.19. Łożyska, urządzenia i środki smarownicze.
1.20. Maszyny i urządzenia do robót drogowych i kolejowych.
1.21. Urządzenia napędowe – silniki, generatory prądu.
1.22. Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.
1.23. Chemia przemysłowa dla górnictwa i budownictwa podziemnego.
1.24. Ochrona i bezpieczeństwo pracy.
1.25. Inne

2. ELEKTROENERGETYKA

2.01. Urządzenia wytwórcze energii elektrycznej i termicznej, kotły, turbiny, generatory dla elektrowni i elektrociepłowni.
2.02. Urządzenia rozdzielcze średnich, wysokich i najwyższych napięć.
2.03. Urządzenia przesyłowe – linie energetyczne SN, WN, NN – napowietrzne i kablowe wraz z osprzętem.
2.04. Automatyka i elektronika dla urządzeń elektroenergetycznych.
2.05. Urządzenia pomiarowo-kontrolne dla celów energetycznych (liczniki, zegary sterujące, mierniki wskaźnikowe).
2.06. Oferta elektroenergetycznej myśli naukowotechnicznej i projektowania kompletnych elektrowni, know-how.
2.07. Urządzenia do ochrony środowiska.
2.08. Urządzenia dla energetyki cieplnej.
2.09. Urządzenia i materiały izolacyjne.
2.10. Nowe technologie dla energii odnawialnych.
2.11. Ochrona i bezpieczeństwo pracy.
2.12. Inne.

3. METALURGIA WRAZ Z WYROBAMI I SUROWCAMI.
3.01. Maszyny i urządzenia hutnicze i odlewnicze.
3.02. Maszyny i urządzenia dla wzbogacania rud.
3.03. Urządzenia dla stalowni.
3.04. Urządzenia dla walcowni.
3.05. Wyroby metalurgii proszków.
3.06. Wyroby wyciskane i ciągnione z metali nieżelaznych i ich stopów.
3.07. Rury żeliwne, stalowe, i z metali nieżelaznych i ich stopów.
3.08. Półwyroby walcowane.
3.09. Odkuwki.
3.10. Odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów nieżelaznych.
3.11. Stal surowa.
3.12. Surowce dla hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych.
3.13. Zawory, zasuwy, kołnierze.
3.14. Produkcja materiałów ogniotrwałych.
3.15. Urządzenia i osprzęt hydrauliczny.
3.16. Aparatura laboratoryjna.
3.17. Środki smarownicze.
3.18. Myśl naukowo-techniczna, projektowanie, know-how.
3.19. Ochrona środowiska.
3.20. Ochrona i bezpieczeństwo pracy.
3.21. Inne.


 
Organizator imprezy:
Miedzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 1B, PL 40-955 Katowice
tel: +48 32 7899100, fax: +48 32 2540227
info@mtk.katowice.pl